IzstadeLidzsvars_Plakats

Arhitekta Artūra Lapiņa jubilejas personālizstādē “LĪDZSVARS” iekļautas divas atsevišķas kolekcijas: FOTOFIKSĀCIJAS no atsevišķu autora objektu realizācijas procesa un AKTI – formas harmonijas un perfekcijas meklējumi, darbu kopēšanai izmantojot vienu no alternatīvās fotogrāfijas veidiem – cianotipiju.
Izstāde skatāma visu septembri katru darba dienu Latvijas Arhitektu savienībā Rīgā, Torņu ielā 11.
– – –
Personal anniversary exhibition “EQUILIBRUM” contains two photo collections: PHOTOFIXATIONS from the process of realization of the objects by author and FINE ART NUDE – search for the harmony of the form and perfection. The artworks have been copied using the cyanotype process.
The exhibition open in September every work day in the building of the Latvian Society of Architects in Riga, Torņu street 11.
– – –
Персональная юбилейная выставка архитектора Артура Лапиньша РАВНОВЕСИЕ включает две коллекции: ФОТОФИКСАЦИИ с процеса реализации работ автора и НЮ ФОТОГРАФИИ – поиски перфекции и гармонии формы. Работы копированы, используя процесс цианотипии.
Выставка открыта весь сентябрь каждый рабочий день в доме Союза архитекторов Латвии по ул. Трокшню 11.